Politica de confidentialitate si prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate informatiile cu caracter personal care sunt colectate de la persoane fizice prin accesarea website -ului " www.filtre-rezidentiale.ro ", prin solicitarea de informatii, sau prin formularul online pus la dispozitie in sectiunea "contact" si prin adresa de e-mail mentionata, respecta legea din Romania nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Prelucrarea datelor si scopul acestora.

1. Comenzile produselor care sunt trimise in format electronic, sunt conditionate de acceptul trimiterii datelor pentru facturare si contact. Orice persoana care trimite solicitari sau comenzi in format electronic, va fi de acord cu aceste politici de confidentialitate si protectie a datelor personale.
   1.1 Comanda trimisa de o persoana impreuna cu datele de facturare, va genera un raspuns in format electronic care va contine datele juridice ale emitentului facturii fiscale.

2. Datele cu caracter personal solicitate, vor fi colectate de la persoane fizice cu scopul legal si precis de a intocmi facturi fiscale si chitante aferente produselor comandate.

3. Datele cu caracter personal pentru intocmirea facturilor fiscale se vor colecta doar cu acordul persoanei in cauza, respectiv persoanei care trimite o comanda prin intermediul formularului online sau pe adresa de e-mail din sectiunea "contact" prezenta pe website-ul "www.filtre-rezidentiale.ro" si accepta sa trimita si datele de facturare.
  3.1.
Conditia acceptarii trimiterii datelor personale pentru facturare este esentiala si acceptata de legislatia romaneasca, astfel incat o comanda nu se poate accepta si onora fara acestea.
4. Accesarea website-lui  www.filtre-rezidentiale.ro
implica utilizarea de cookie-uri si utilizarea acestora de catre serverele companiei "Webnode AG" platite si puse la dispozitie pentru functionarea prezentului website, pentru identificarea paginilor accesate.
  4.1. Prin acceptarea cookie-urilor nu se colecteaza date personale care pot duce la identificarea persoanelor care acceseaza prezentului website.
5. Daca nu sunteti de acord cu aceste conditii prezente mai sus, va rugam sa incetati accesarea website-ului "www.filtre-rezidentiale.ro".

Utilizarea si stocarea informatiilor

1. Datele colectate pentru intocmirea facturilor fiscale si chitantelor, precum si pentru informare asupra produselor afisate nu se vor pune la dispozitie unor terte parti sub nici o forma.
 2. Datele colectate pentru intocmirea facturilor fiscale si chitantelor nu vor fi stocate pe unitati fizice de stocare sau fisiere electronice , ci doar in casuta postala electronica mentionata in sectiunea "contact", doar cu acordul in prealabil al persoanei in cauza prin solicitarea de informatii sau de produse, pentru dovada ulterioara al acceptului dat de persoana care trimite o solicitare de informatii sau produse.

 3. Datele colectate nu se vor utiliza in scop de marketing pentru campanii prin sms sau newsletter fara acordul persoanelor.

4. Datele trimise pentru facturare sunt in siguranta. Casuta postala electronica mentionata in sectiunea '' contact '' este protejata de o parola care se schimba periodic, iar accesul este efectuat de o singura persoana.